کتاب بیم BIM مدلسازی اطلاعات ساختمان برای تازه کاران

بیم سنتر ایران IRAN BIM CENTER
بیم سنتر ایران IRAN BIM CENTER
بیم سنتر ایران ، از 1393 مشاوره و آموزش را در فناوری بیم BIM در ایران آغاز نمود . افتخار می کنیم که با تیمی پویا و متخصص مشاور و همراه شما در آموزش و پیاده سازی و مدلسازی پروژه های بیم در ایران و جهان هستیم .