20/12/1398

مدل سازی اطلاعات ساختمان

مدل سازی اطلاعات ساختمان building-information-modeling  
11/01/1394

بیم BIM چیست ؟

بیم BIM چیست ؟ Building Information Model مدلسازی اطلاعات ساختمان  
11/01/1394

مدلسازی اطلاعات ساختمان

مدلسازی اطلاعات ساختمان building information modeling
11/01/1394

یافتن خطای مدلسازی Clash detecting

یافتن خطای مدلسازی Clash detecting
20/12/1393

نیازمند راه حل های کارآمد برای توسعه صفحات برنامه REVIT هستید؟

طراحی افزونه های جدید در REVIT به منظور برآوردن نیازها و خواسته های مشتریان توسط تیم ما باعث صرفه جویی […]
20/12/1393

آیا شما به عنوان یک تولید کننده فاقد اطلاعات BIM در زمینه تولیدات خود هستید؟

طراحان ما محصول شما را به صورت یک جز BIM طراحی نموده به طوری که تمام مشخصات محصول به خوبی […]
20/12/1393

آیا اطلاعاتتان نسبت به BIM محدود است؟

آیا اطلاعاتتان نسبت به BIM  محدود است؟ ما به شما دیجیتالی شدن ساختمان های موجود براساس صفحات دو بعدی بعنوان […]