یکی از چالشهای پیش رو تمامی علاقه مندان فناوری بیم BIM در ایران و جهان آموزش اصولی بیم BIM می باشد . در برخی از فعالیت های آموزشی از آموزس بیم یا مدل سازی اطلاعات ساختمان Building Information Modeling به عنوان آموزش نرم افزارهای مدلسازی نام می برند . اما آموزش فراتر از یک یا چند نرم افزار مدل سازی مثل رویت Revit یا نرم افزارهای گرافیکی مثل Lumion , Unreal یا نرم افزارهای مدیریت پروژه زمان و هزینه Navis Work Managments نویس وورک منیجمنت می باشد .

ما در بیم سنتر ایران آموزش را به چند بخش زیر تقسیم می کنید .

  • آشنایی با مفاهیم فناوری بیم BIM
  • آموزش راه کارهای نرم افزاری بیم BIM
  • آموزش پیاده سازی بیم در پروژه یا شرکتهای کوچک و بزرگ
  • آموزش های تکمیلی فناوری اطلاعات ، گرافیک ، برنامه نویسی ، مدیریت پروژه