25/06/1400
دانلود رایگان فمیلی آینه رویت

دانلود رایگان فمیلی آینه رویت

دانلود رایگان فمیلی آینه رویت که شامل انواع آینه های قدی، افقی، گرد، با نور ال ای دی و غیره […]
23/06/1400

دانلود رایگان فمیلی کابینت رویت

دانلود رایگان فمیلی کابینت رویت که با رویت Revit ورژن 2011 ترسیم شده است و شامل انواع کابینت های زمینی، […]
21/06/1400
دانلود رایگان فمیلی رویت| آشپزخانه مجهز

دانلود رایگان فمیلی رویت| آشپزخانه مجهز

دانلود رایگان فمیلی رویت| آشپزخانه مجهز که با رویت Revit ورژن 2011 ترسیم شده است و شامل جزئیاتی از جمله کابینت، […]
19/06/1400
دانلود رایگان فمیلی صندلی باغی رویت ش

دانلود رایگان فمیلی صندلی باغی رویت

دانلود رایگان فمیلی صندلی باغی رویت Revit که شامل 18 آبجکت با ویژگی های متفاوت از جمله صندلی های حصیری، […]
17/06/1400
دانلود رایگان فمیلی دو بعدی ماشین برای رویت

دانلود رایگان فمیلی دو بعدی ماشین رویت

دانلود رایگان فمیلی دو بعدی ماشین رویت Revit که شامل 23 آبجکت متفاوت از جمله انواع ماشین های اسپرت از […]
17/06/1400
دانلود رایگان فمیلی آشپزخانه کامل رویت

دانلود رایگان فمیلی آشپزخانه کامل رویت

دانلود رایگان فمیلی آشپزخانه کامل رویت Revit  که شامل جزئیاتی از جمله کابینت، هود، سینک ،شلف، مایکروفر، یخچال توکار،فر توکار […]
14/06/1400
دانلود رایگان فمیلی دوبعدی 2D انسان برای رویت

دانلود رایگان فمیلی دوبعدی انسان برای رویت

دانلود رایگان فمیلی دوبعدی انسان برای رویت Revit که شامل 10 آبجکت متفاوت از جمله فیگور انسانی از دید پلان، […]
10/06/1400
دانلود رایگان فمیلی کادر شیت رویت

دانلود رایگان فمیلی کادر شیت رویت

دانلود رایگان فمیلی کادر شیت رویت Revit که برای شیت بندی در این نرم افزار کاربر دارند و شامل 31 […]
09/06/1400
دانلود رایگان آشپزخانه آماده رویت

دانلود رایگان فمیلی آشپزخانه آماده رویت

دانلود رایگان فمیلی آشپزخانه آماده رویت Revit  که شامل جزئیاتی از جمله کابینت، هود، سینک ،شلف، مایکروفر و غیره می […]