22/05/1400
دانلود رایگان پروژه طراحی هتل رویت

دانلود رایگان پروژه طراحی هتل رویت

دانلود رایگان پروژه طراحی هتل رویت که دارای پلان طبقات، پلان جزئیات، پلان های اندازه گذاری، چند ویو مختلف سه […]
21/04/1400
دانلود رایگان پروژه رویت Revit عبادتگاه

دانلود رایگان پروژه رویت Revit عبادتگاه

دانلود رایگان پروژه رویت Revit عبادتگاه که دارای پلان طبقات، پلان جزئیات اتصال دیوار با طاق، کف و غیره، پلان […]
15/04/1400
دانلود رایگان فایل انواع پله ترسیم شده در رویت

دانلود رایگان فایل انواع پله ترسیم شده در رویت

دانلود رایگان فایل انواع پله ترسیم شده در رویت Revit که شامل 4 آبجکت با ویژگی های متفاوت از جمله […]
04/04/1400
دانلود رایگان پروژه آماده رستوران رویت Revit

دانلود رایگان پروژه آماده رستوران رویت

دانلود رایگان پروژه آماده رستوران رویت Revit دو طبقه که دارای پلان طبقات، سایت پلان، چند ویو مختلف سه بُعدی، نما، […]
28/03/1400
دانلود پروژه اماده رویت

دانلود رایگان پروژه آماده مسکونی رویت

دانلود رایگان پروژه آماده مسکونی رویت Revit دو طبقه که دارای پلان طبقات، سایت پلان، چند ویو مختلف سه بُعدی و […]
21/03/1400
دانلود رایگان پروژه مسکونی مدرن رویت Revit

دانلود رایگان پروژه مسکونی مدرن رویت

دانلود رایگان پروژه مسکونی مدرن رویت Revit دو طبقه که دارای پلان طبقات، سایت پلان، چند ویو مختلف سه بُعدی […]
08/01/1399

دانلود رایگان تمپلیت Template رویت Revit

داشتن یک الگو یا تمپلیت Template در افزایش سرعت و دقت مدلسازی پروژه های بیم BIM در نرم افزار رویت […]