06/03/1400
ابزار Scale در رویت

تغییر سایز scale در رویت Revit

تغییر سایز scale یک ابزار ویرایشی در رویت Revit برای تغییر دادن مقیاس، کوچکتر و بزرگتر کردن ترسیمان و اجسام […]